3D Kino

 
 

Unikátne 3D Kino je umiestnené priamo v DinoParku. Jedná sa o technicky veľmi náročné zariadenie, ktoré dokáže premietať 2 obrazy súčasne, čím vzniká dojem plastickosti vnímaného obrazu. Návštevníkom sú zdarma zapožičané 3D polarizačné okuliare vďaka, ktorým dokáže film vnímať plasticky, vzniká tak ilúzia trojrozmernej projekcie..

V roku 2017 premietame film FINO DINO & DINA MINA - Prvýkrát v DinoParku