Otváracia Doba

Otváracie hodiny
Letné obdobie 1.4. - 31.10.  9.00 - 18.00 hod.
OKTÓBER    10.00 - 16.00 hod.
Zimné obdobie 1.11. - 31.3.  10.00 - 15.00 hod.
MAREC    10.00 - 16.00 hod.

Počas zimnej sezóny (do 31.3.) nie sú v prevádzke pohyblivé modely, ozvučenie parku a 3D kino.